Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการและกิจกรรม     
  ข่าวการศึกษา     
กำหนดพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 49)
กำหนดพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ...
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 38)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ...
  ข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการ     

 


หน้าหลัก
บุคลากร
บริการสำหรับนักศึกษา
   ระบบประเมินการเรียน การสอน
   ระบบการเรียนการสอน E-learning
   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ระบบการบริการศึกษา (ESS)
ปฏิทินการศึกษา
อัตราค่าใช้จ่าย
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 62/2 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 :สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน